Rekrutacja do Bursy na rok szkolny 2017/18

 

REKRUTACJA DO BURSY

NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Mamy wolne miejsca - przyjmujemy zgłoszenia 

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

i rozmowa kwalifikacyjna z ks. Dyrektorem

 

 

 

Każdego kandydata obowiązuje:
- Osobiste stawienie się z Opiekunem prawnym na rozmowę;
- Złożenie wymaganych dokumentów;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie

2. Ankieta Personalna

3. Prezentacja Kandydata

4. Jedno zdjęcie (legitymacyjne - aktualne)

5. Opinia obecnego katechety szkolnego

6. Zestawienie przedmiotowych ocen półrocznych i ocena zachowania za I semestr

7. Podpisany Regulamin Bursy (po zapoznaniu się i zaakceptowaniu w dniu naboru)

 

 

 

Podanie - druk do pobrania

Ankieta - druk do pobrania

Prezentacja - druk do pobrania